Maslinik – radovi 2016. godine -dio1

Postavljanje drenažnih cijevi i obrada maslinika…