Glog

Glog  je veća parcela od 2 ha. Zasađeno je 2000 stabala mandarina. Parcela je prozračna, osunčana, dovoljno udaljena od susjeda, te njihov način rada nema direktnog utjecaja na našu zemlju.