Mandarine, Vlaho Prović

Moje jesenje društvo

Plodovi su u savršenom skladu.
Svaki je plod jednako vrijedan.

Uživajmo u njima!

Mandarine, Vlaho Prović

Mandarine, Vlaho Prović