IMG_8094

Obilna cvatnja najavljuje rekordan urod agruma

Obilna cvatnja na svim parcelama OPG Prović najavljuje rekordan urod agruma 2016. godine.